top of page

Privacy Policy

Charlie's Little Adventures handelt in overeenstemming met deze privacyverklaring bij het verwerken van persoonsgegevens. Neem voor meer informatie of vragen contact op met Joëlle Verstraeten via charlieslittleadventures@gmail.com.

Verwerkingsdoeleinden

Charlie's Little Adventures beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

 

Charlie's Little Adventures verwerkt de volgende persoonsgegevens bij het aankopen van een digitaal product:

  • Voor- en achernaam

  • Adres

  • E-mailadres


Charlie's Little Adventures verkrijgt de volgende persoonsgegevens bij een bezoek aan de website:

  • IP-adres

  • Tijdstempel

  • Geografische gegevens (land)

 

Charlie's Little Adventures verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het opsturen van aangekochte producten

Door ons te contacteren ontvangen we uw e-mailadres waarmee de correspondentie zal gebeuren.

Bewaren van persoonsgegevens

Charlie's Little Adventures bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Charlie's Little Adventures verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kan u terecht bij charlieslittleadventures@gmail.com. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Charlie's Little Adventures zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen de 30 dagen, op uw verzoek reageren.

Klacht

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Cookies

Charlie's Little Adventures verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in haar klanten, zodat ze haar diensten hierop kan afstemmen. Deze website maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken en te verbeteren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Charlie's Little Adventures of die van een derde partij. Charlie's Little Adventures gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Deze privacy policy is laatst bijgewerkt op 10 maart 2024.

bottom of page